KATILIMCI PROFİLİ

 • Hayvan Barınakları Planlama ve Ekipmanları
 • Süt Sağım ve Soğutma Teknolojisi Ekipmanları
 • Yem Üretimi, Yem Depolama ve Yem İşleme Teknolojileri
 • Yem Karma Makineleri
 • Et Ve Süt Sığır, Koyun ve Keçi Irkları
 • Hayvan Sağlığı, Bakım ve Hijyen
 • Nakil Araçları ve Nakil Servisleri
 • Tarımsal Mekanizasyon ve Teknolojileri
 • Hayvansal Üretim Makineleri
 • Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Hizmetleri
 • Hayvancılık Ekipmanları
 • Ambalaj ve Ambalaj Ekipmanları
 • Organik Tarım Sektörü
 • Tarımsal Danışmanlık, Finans ve Sigorta Hizmetleri
 • Süt ve Süt Ürünleri Üreticileri
 • Yenilenebilir Enerji